press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

קבוצת רמנוע הוקמה בשנת 1979 והינה מהוותיקות והמובילות בארץ בתחום המיחזור והטיפול בפסולת.

 

חברת רמנוע שירותים מוניציפליים בע"מ מחזיקה צי רכב המונה עשרות משאיות מסוגים שונים ומאות מכולות ודחסנים. החברה מתמחה בפינוי ובמחזור פסולות. החברה מציבה כלי אצירה מתאימים הכוללים כלובים, דחסנים ייעודיים, מכבשים ופחים אשר באמצעותם מתבצע איסוף כלל הפסולת למיחזור ממאות לקוחותיה ברחבי הארץ.

חברת רמנוע תעשיות אורגניות בע"מ הינה חברה בינלאומית מובילה המתמחה בטיפול בפסולת אורגנית תוך יישום טכנולוגיות עיבוד מתקדמות. החברה מייצרת ומשווקת כופתיות דשן, זבל עופות מטופל ומוצרים לחקלאות הביולוגית אורגנית.

חברות הקבוצה פועלות על פי תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001 הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון.

לרמנוע שירותים מוניציפליים בע"מ רישיון עסק לאיסוף הובלה ומיון פסולת, רישיון מוביל, היתר לפינוי רעלים, רישיון קבלן איסוף פסולת אריזות.

לרמנוע תעשיות אורגניות בע"מ היתר ליצור ושיווק זבל עופות מטופל, וכן היתר לשיווק תשומות לחקלאות האורגנית.