press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

על פי סקר הרכב הפסולת האחרון משנת 2005, פסולת פלסטיק מהווה קרוב למחצית מנפח הפסולת במדינת ישראל. כמות מוצרי הפלסטיק הנצרכים בישראל מגיעה לכ-600,000 טונות בשנה, מתוכם רק כ-10% ממוחזרים והיתר מועברים לאתרי הטמנה. הפלסטיק מהווה מפגע תברואתי בלתי רגיל במטמנות הודות לנפחו הרב ולקצב התכלותו האיטי אשר יכול להגיע ללמעלה מאלף שנה.

 

כיום ישנם כשבעה סוגים שונים של פלסטיק במחזור הייצור, ומרביתם אינם מתערבבים זה בזה ונדרשים למיחזור בנפרד.

 

חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ מתמחה באיסוף אריזות פלסטיק לסוגיו מבתי עסק שונים ברחבי הארץ. השרות כולל הצבת כלי אצירה מתאימים, איסוף הפסולת ע"י צוות מיומן, מיון פסולת הפלסטיק לסוגיו והעברתו למיחזור במתקן מאושר.

                 התקשרו עכשיו: 054-2322869