חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ פועלת על פי תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001 הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון. לצפייה בהסמכה _______

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים רשיונות העסק הבאים מטעם עיריית פתח-תקוה: רשיון עסק לאשפה ופסולת - איסופה, הובלתה ומיונה, רשיון עסק למוסך- מכונאות כללית ברכב ומסגריה וכן רשיון עסק לאחסנת מכולות. לצפייה בהסמכות _______  

חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ הינה קבלן איסוף פסולת אריזות מורשה מטעם ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל. לצפייה בהסמכה _______   

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ רשיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה. לצפייה בהסמכה _______   

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ היתר רעלים בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה. לצפייה בהסמכה _______